Якщо Треба, то Треба Кредит

Cума:
Cума:

Приклади розрахунків

Акційні умови (акційний період із застосуванням зниженої процентної ставки, за умови періодичності сплати процентів/акційний період = 15 днів)

Сума кредиту = 1 000,00 грн.
Загальний строк кредитування = 360 днів
Разова комісія=10%
Щоденна процентна ставка в акційний період= 0,15%
Проценти за 1 день в акційний період = 1 000,00 грн. * 0,15 / 100 = 1,5 грн.
Проценти за 15 днів в акційний період = 1,5 грн х 15 днів = 22,50 грн
Сума до сплати в акційний період = 22,50 грн
Річна процентна ставка (APR) в акційний період = 54,75%
Реальна річна процентна ставка в акційний період = 1564,18%
Річна процентна ставка (APR) за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 516,75%
Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 6 630,77%
Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів, нарахованих за зниженою процентною ставкою в акційний період та процентів, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 5 194,00 грн.
Сума до повернення в кінці строку договору = 1 000,00 грн + 22,50 грн. (акційний період) + 100 (разова комісія) + (220,50 грн. * 23 періодів) = 6 194,00 грн

Стандартні умови кредиту (без акційного періоду застосування зниженої процентної ставки, за умови періодичності сплати процентів = 25 днів)

Сума кредиту = 20 000,00 грн.
Загальний строк кредитування = 360 днів
Разова комісія=10%
Щоденна процентна ставка = 1,47 %
Річна процентна ставка (APR) = 536,55%
Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування= 9 598,20 %
Проценти за 1 день = 20 000,00 грн * 1,47 / 100 = 294 грн. Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів й разової комісії, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 107 840,00 грн.
Сума до повернення в кінці строку договору = 20 000,00 грн + 2 000,00 (разова комісія) + (7 350,00 грн *14 періодів) + 2 940,00(останній 15 період, який складається з 10 днів) = 127 840,00 грн.

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАКС КРЕДИТ” (по тексту — фінансова установа);
Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42806643;
Місцезнаходження фінансової установи:
З 17.07.23 р. – теперішній час: 03150, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 86 літера “Е”. Код території за КОАТУУ 8036100000.
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: Дата запису: 07.02.2019 р., номер запису: 1 069 102 0000 043104
Телефон
0 (800) 310-422
E-mail
info@treba.credit

Фінансові послуги Інформація про умови надання фінансових послуг

Перелік споживчих кредитів

Кредитна лінія

Цільова група споживачів

Клієнти – фізичні особи, громадяни України віком від 18 до 70 років

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Істотні характеристики мікрокредит

Істотні характеристики споживчий кредит

Умови отримання акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій

Акції

Максимальна сума / ліміт кредиту, грн.:

Перший кредит: 10 000,00 грн.
Повторний кредит: 20 000,00 грн.

Строк користування кредитом, днів:

360 днів

Процентна ставка, відсотки річних:

Перший кредит: 1,45% на день – стандартна процентна ставка, ставка на перший період 15 днів може бути знижена до 0,15% на день (від 509,75% до 529,25% річних)

Повторний кредит: 1,45% на день – стандартна процентна ставка, ставка на перший період 25 днів може бути знижена до 0,74% на день (від 511,50% до 529,25% річних)

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних:

Перший кредит: від 6 350,04% до 11 985,72%
Повторний кредит: від 5 638,32% до 9 115,86%

Відсотки за користуваннякредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи,кредитного посередника(за наявності) та третіх осіб:

Комісія за видачу кредиту 15% (може бути зменшена відповідно до умов Акції). Нараховується в момент оформлення, сплачується в кінці строку договору.

Гіперпосилання на Правила надання фінансового кредита, типовий договори:

Примірний договір кредитної лінії (діє з 11 год. 06 хв. 03.04.2024 р.)

Примірний договір кредитної лінії акційний (діє з 11 год. 06 хв. 03.04.2024 р.)

Правила надання коштів та банківських металів у кредит (діють з 27.03.2024 р.)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання та/або неналежного виконання ним (споживачем) зобов’язань за договором про споживчий кредит, а саме:

необхідність сплати неустойки у вигляді штрафу. Розмір штрафу вказується в Договорі в абсолютному значені, який розраховується відповідно до наступних умов:

  • Якщо Сума кредиту за цим Договором не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:

> на другий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 5% від первісної суми кредиту;
> на п’ятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту;
> на десятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 15% від первісної суми кредиту;
> на двадцять перший день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 30% від первісної суми кредиту;
> на сороковий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 40% від первісної суми кредиту;
> на п’ятдесятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 50% від первісної суми кредиту;
> на шістдесятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 50% від первісної суми кредиту.

У будь-якому разі сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

  • Якщо Сума кредиту за цим Договором перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) наступним чином:

> на другий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 5% від первісної суми кредиту;
> на п’ятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту;
> на десятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 15% від первісної суми кредиту;
> на двадцять перший день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту;
> на сороковий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту.

Сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі цього Договору загальний розмір кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

  • втрата можливості участі у Програмі лояльності Товариства;
  • негативний вплив на кредитну історію та ускладнення отримання споживчого кредиту надалі.

ТОВ «МАКС КРЕДИТ» під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбавати будь-які товари чи послуги від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ «МАКС КРЕДИТ» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

У споживача є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Наявні кредитні продукти ТОВ «МАКС КРЕДИТ» не передбачають можливість ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит.