Про нас

Про сервис

Мы украинский сервис онлайн-кредитования. Наша главная цель – финансовая помощь каждому клиенту быстро и доступно!!!

Наш кредит

Мы предоставляем «Кредитную линию». Все, что Вам необходимо для получения кредита – это доступ в интернет и действующая активная банковская карта любого украинского банка. В случае положительного решения деньги автоматически перечисляются на Вашу карту. Договоры заключаются дистанционно, в электронной форме и подписываются в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной коммерции» и положениями Гражданского кодекса Украины.

Наш сервис онлайн кредитования – надежный партнер Вашего финансового спокойствия.

Ми гарантируем:

Простоту сервиса.

Сервис Treba.Credit интуитивно прост и понятен.

Скорость оформления и получение средств.
Мы предоставляем деньги за 5-15 минут.

Прозрачность кредита.
Вся информация указывается в личном кабинете.

Возможность получить денежные средства 24/7.
Сервис Treba.Credit работает круглосуточно.

Высокую степень защиты данных.
100% гарантия защиты и абсолютная конфиденциальность. Информация о клиенте не передается третьим лицам без его согласия. Исключение – ситуации и случаи, предусмотренные законодательством.

Безопасность.
Все Ваши финансовые операции защищены по самым высоким стандартам.

Возможность погашения кредита досрочно. Вы всегда можете досрочно погасить кредит, заплатив тело кредита и проценты только за количество дней, в течение которых Вы пользовались средствами.

Информация для защищенной категории потребителей >>

Раскрытие информации

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАКС КРЕДИТ” (по тексту — фінансова установа);
Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42806643;
Місцезнаходження фінансової установи:
З 17.07.23 р. – теперішній час: 03150, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 86 літера “Е”. Код території за КОАТУУ 8036100000.
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: Дата запису: 07.02.2019 р., номер запису: 1 069 102 0000 043104
Найменування або відтворення знака для товарів і послуг за яким надаються послуги:
ТОВ «МАКС КРЕДИТ» має намір надавати фінансові послуги з використанням торговельної марки – Treba credit. 02.02.2023 року подано заявку на знак для товарів і послуг №m202301345. Бібліографічні дані про заявку. Дана торгівельна марка буде використовуватись для надання фінансових послуг на веб-сайті https://treba.credit. Після отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг, зазначена інформація буде оновлена.

Перелік фінансових послуг, що надає фінансова установа: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу (послуги надаються на підставі Ліцензії згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.06.2019 № 1010, ліцензія безстрокова).

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: Корбут Ганна Володимирівна, що володіє часткою у розмірі 100% у статутному капіталі фінансової установи.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов`язкове утворення наглядової ради не вимагається).

Відомості про виконавчий орган:
з 07.02.2019 р. по 21.01.2022 р. – Сущенко Євген Вікторович;
з 22.01.2022 р. по 14.07.2023 р. – Ватулін Віталій Михайлович;
з 15.07.2023 р.: директор Корбут Ганна Володимирівна

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи фінансовою установою не утворювалися;

Інформація про структуру власності, остаточних ключових учасників та власників істотної участі

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи ФК №В0000289 от 08.07.2021
Державний реєстр фінансових установ

Річна фінансова звітність фінансової установи:

Аудиторський висновок за 2019р.
Звіт з надання впевненості за 2020р.
Аудиторський висновок за 2020р.
Аудиторський висновок за 2021р.
Звіт з надання впевненості за 2021р.
Аудиторський висновок за 2022р.
Звіт з надання впевненості за 2022р.

Основні показники діяльності

Публічна пропозиція на встановлення ділових відносин
Правила надання послуг з факторингу
Примірний договір факторингу
Правила про порядок надання послуг фінансового лізингу
Примірний договір фінансового лізингу

Режим робочого часу фінансової установи: робочі дні: з понеділка по п`ятницю. Робочі години: з 8:00 до 18:00 кожного робочого дня. Без обідньої перерви. Робочі години у вихідні та святкові дні: з 9:00 до 18:00

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися;

Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалися.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг та контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги.

Для захисту своїх прав та інтересів, споживачі послуг мають право на досудовий порядок розгляду спірних питань та скарг шляхом звернення безпосередньо до ТОВ «Макс Кредит» в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», шляхом письмових звернень на юридичну адресу Товариства чи на офіційну електронну пошту Товариства – info@treba.credit, а також за телефоном Служби підтримки – (073) 432-42-23, (096) 432-42-23, (066) 432-42-23. Споживачі також можуть звертатися за захистом своїх прав до:

1) суду;

2) органу, що здійснює регулювання небанківського фінансового сектору – Національного банку України (Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9. тел.: 0 800 505 240, еmail: nbu@bank.gov.ua;

3) органу з питань захисту прав споживачів – Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1. тел. (044) 279 12 70, еmail: info@dpss.gov.ua).

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.

Крім того Споживач має право звернутись за захистом своїх прав до НБУ за наступним посилання https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Інформація для Позичальників-військовослужбовців

Порядок відступлення права вимоги новому кредитору

Порядок відмови від договору або його припинення

Порядок і способи погашення заборгованості

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. Права споживачів фінансових послуг, що закріплені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Електронний документ (файл формату PDF), розміщений на сервері Держфінмониторингу за посиланням: Актуальний перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Перелік посад, що відносяться до Публічних діячів:

https://pep.org.ua/uk/hto-taki-publichni-diya/

Результати розрахунку: Графік платежів  Інформація:
 • Сума кредиту: {{beautifyNumber(defaultSum)}} ₴
 • Періодичність оплати процентів: кожні {{defaultTerm}} днів
 • Процентна ставка в день
  на перший період:
  {{beautifyNumber(firstPeriodEverydayPercent)}} %
 • Строк першого періоду: {{firstPeriodDayCount}} днів
 • Процентна ставка в день,
  починаючи з другого періоду:
  {{beautifyNumber(secondPeriodEverydayPercent)}} %
 • Реальна річна процентна ставка: {{beautifyNumber(realAnnualInterestRate)}} %
 • Загальні витрати за кредитом: {{beautifyNumber(totalLoanCosts)}} ₴
 • Загальна вартість кредиту: {{beautifyNumber(totalLoanPrice)}} ₴
 • Комісія за видачу кредиту: {{beautifyNumber(oneTimeCommission)}} ₴
 • Денна процентна ставка при
  застосуванні Стандартної
  процентної ставки:
  {{beautifyNumber(secondDayLoanFee)}} %
 • Денна процентна ставка у разі
  використання права на Знижену
  процентну ставку:
  {{beautifyNumber(firstDayLoanFee)}} %
 • Дата видачі кредиту: {{formatDate(new Date())}}
 • Строк кредитування: {{hiddenCreditTerm}} днів
 • Кількість періодів: {{periodsQuantityFull}}
 • Графік платежів: Детальніше

Перечень кредитных продуктов Общества, их существенные характеристики, калькулятор согласно Постановлению НБУ от 05.10.2021 №100 и другая информация об условиях кредитования размещены в разделе Финансовые услуги

Перший період користування кредитом:

Процентна ставка за перший
період користування кредитом:
{{beautifyNumber(firstPeriodEverydayPercent)}}% в день

1. {{formatDate(firstPaymentDate)}} {{crossedSum}}  {{firstPeriodPayment}} ₴

З можливістю дострокового погашення

Починаючи з другого періоду:

Процентна ставка за
користування кредитом:
{{beautifyNumber(secondPeriodEverydayPercent)}}% в день

 • {{ index + 2 }}. {{formatDate(data) }} {{paymentFromSecondPeriod}} ₴ {{beautifyNumber(lastPayment)}} ₴

График внесения платежей базируется (рассчитан) на предположении, что Кредитодатель и Потребитель выполнят свои обязанности на условиях и в сроки, определенные в договоре. В случае досрочной оплаты или несвоевременной уплаты 1-го платежа, График будет изменен согласно условиям Договора. Процентные ставки: 0,15% за первый период для первого кредита и в дальнейшем 1,47% на другие платежи.

Знижка до 90% на перший кредит

Перший кредит
Повторний кредит
Сума:
Результати розрахунку:
Якщо треба, то треба! Подати заявку
Подпишись на соц.сети и следи за скидками и акциями