Согласие на обработку персональных данных

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Директора
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
№18-07/23-6 від «18» липня 2023 року

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО
КРЕДИТНОЇ ICTOPIÏ

1. Клієнт (Заявник), як суб’єкт персональних даних, заповнюючи Заявку на отримання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідні форми, добавляючи документи та іншу інформацію щодо себе на веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКС КРЕДИТ» (надалі – Товариство) – та проставлячи відповідну відмітку/натискаючи клавішу, що виражає надання цієї згоди на Веб-сайті https://treba.credit надаю ТОВ «МАКС КРЕДИТ», код юридичної особи 42806643, свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду на:

1.1. Обробку персональних даних, у тому числі, на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що стосується Клієнта, зокрема, але не виключно, інформації щодо: статі, прізвища, імені, по-батькові, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, дати, місця та року народження, фотографії документу, що посвідчує особу або особистої фотографії, громадянства, адреси фактичного проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, займаної посади, найменування та реквізитів роботодавця або навчального закладу, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (далі – «Персональні дані»).

1.2. Метою обробки Товариством Персональних даних Клієнта є:

1.2.1. аналіз наданих Клієнтом даних для прийняття Товариством рішення щодо укладення Договорів позики (Кредиту);

1.2.2. здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, виконання умов укладених договорів;

1.2.3. пропонування повного переліку послуг Товариства;

1.2.4. інформування Клієнта про діючі умови програми лояльності, бонуси, промокоди, акції, спеціальні пропозиції;

1.2.5. надання фінансової інформації;

1.2.6. інформування Клієнта (у тому числі шляхом залучення третіх осіб) про наявність заборгованості, необхідність та порядок її погашення відповідно до умов укладеного Договору позики;

1.2.7. інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на Товариство також покладаються обов’язки щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.4. На виконання поставленої мети, Клієнт надає свою згоду на:

 • Передачу, поширення (у тому числі транскордонне) та надання своїх даних органам державної влади та їх структурним підрозділам, банкам та небанківським фінансовим установам, факторинговим компаніям (у зв’язку із відступленням права вимоги або укладенням договору купівлі-продажу прав вимоги за договорами позики), усім бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України (далі – Бюро кредитних історій), операторам послуг платіжної інфраструктури (далі – Оператори) та іншим підприємствам, установам та організаціям;
 • Здійснення запитів з використанням Персональних даних Клієнта до Бюро кредитних історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про Клієнта та отримання додаткових даних Клієнта з наступною обробкою таких даних;
 • Обробку телекомунікаційних даних Клієнта, отриманих під час користування веб-сайтом Товариства, що включають: файли cookie, IP-адреси, параметри та налаштування інтернетбраузерів технічних пристроїв Клієнта та іншу технічну інформацію;
 • Обробку та передачу Товариству оператором рухомого (мобільного) зв’язку, який надає Клієнту телекомунікаційні послуги, даних, у тому числі телекомунікаційних, зібраних стосовно номерів телефонів Клієнта вказаних в заявці;
 • те, що Оператори та інші підприємства, установи та організації (спільно, чи кожен окремо) виступатимуть володільцями та/або розпорядниками Персональних даних.

1.5. Здійснення дій зазначених у пунктах 1.1.-1.4. Згоди не потребує додаткового інформування Клієнта.

2. Клієнт підтверджує, що він має законне право на надання усіх без виключення даних, зазначених ним при Реєстрації на веб-сайті Товариства та переданих Товариству.

3. Клієнт погоджується на використання Товариством усіх даних, переданих безпосередньо Товариству та законно отриманих Товариством у порядку передбаченому п. 1.4. з метою обміну кореспонденцією та інформацією. Така інформація може передаватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов’язані з наданими Клієнтом телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв’язку у соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку., також при участі в розіграші акцій та інше та розміщення у разі виграшу на сайті товариства

4. Ця згода на обробку персональних даних надається без обмеження строку.

5. Клієнт, заповнюючи Заявку на отримання кредиту на веб-сайті Товариства, підтверджує, що він:

 • повідомлений про володільця персональних даних;
 • про склад та зміст зібраних Товариством персональних даних Клієнта;
 • про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства;
 • про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»;
 • про мету збору даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
 • засвідчує, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки.

6. Товариство забезпечує належний захист Персональних даних Клієнта у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист Персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних.

7. Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою Персональних даних Клієнта та доступом до них відповідно до вимог законодавства.

8. Клієнт повідомлений про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення ним конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких можуть бути передані ним Кредитодавцю.

Стаття 182 Кримінального кодексу України. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, –

караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, –

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк»

Результати розрахунку: Графік платежів  Інформація:
 • Сума кредиту: {{beautifyNumber(defaultSum)}} ₴
 • Строк першого періоду: {{firstPeriodDayCount}} днів
 • Перший платіж: {{formatDate(firstPaymentDate)}} {{crossedSum}}  {{firstPeriodPayment}} ₴
 • Процентна ставка в день
  на перший період:
  {{beautifyNumber(firstPeriodEverydayPercent)}} %
 • Періодичність платежу: кожні {{defaultTerm}} днів
 • Процентна ставка в день,
  починаючи з другого періоду:
  {{beautifyNumber(secondPeriodEverydayPercent)}} %
 • Денна процентна ставка при
  застосуванні Стандартної
  процентної ставки:
  {{beautifyNumber(secondDayLoanFee)}} %
 • Денна процентна ставка у разі
  використання права на Знижену
  процентну ставку:
  {{beautifyNumber(firstDayLoanFee)}} %
 • Реальна річна процентна ставка: {{beautifyNumber(realAnnualInterestRate)}} %
 • Комісія за надання кредиту: {{beautifyNumber(oneTimeCommission)}} ₴
 • Дата видачі кредиту: {{formatDate(new Date())}}
 • Строк кредитування: {{hiddenCreditTerm}} днів
 • Кількість періодів оплати: {{periodsQuantityFull}}
 • Загальні витрати за кредитом: {{beautifyNumber(totalLoanCosts)}} ₴
 • Загальна вартість кредиту: {{beautifyNumber(totalLoanPrice)}} ₴
 • Графік платежів: Детальніше

Перечень кредитных продуктов Общества, их существенные характеристики, калькулятор согласно Постановлению НБУ от 05.10.2021 №100 и другая информация об условиях кредитования размещены в разделе Финансовые услуги

Перший період користування кредитом:

Процентна ставка
на перший період:
{{beautifyNumber(firstPeriodEverydayPercent)}}% в день

1. {{formatDate(firstPaymentDate)}} {{crossedSum}}  {{firstPeriodPayment}} ₴

З можливістю дострокового погашення

Починаючи з другого періоду:

Процентна ставка за
користування кредитом:
{{beautifyNumber(secondPeriodEverydayPercent)}}% в день

 • {{ index + 2 }}. {{formatDate(data) }} {{paymentFromSecondPeriod}} ₴ {{beautifyNumber(lastPayment)}} ₴

График внесения платежей базируется (рассчитан) на предположении, что Кредитодатель и Потребитель выполнят свои обязанности на условиях и в сроки, определенные в договоре. В случае досрочной оплаты или несвоевременной уплаты 1-го платежа, График будет изменен согласно условиям Договора. Процентные ставки: 0,15% за первый период для первого кредита и в дальнейшем 1,45% на другие платежи.

Знижка до 90% на перший кредит

Перший кредит
Повторний кредит
Сума:
Результати розрахунку:
Якщо треба, то треба! Подати заявку
Подпишись на соц.сети и следи за скидками и акциями